หลักการของบาร์โค้ด

labelone

หลักการของบาร์โค้ด

หลักการของบาร์โค้ด 

 

เป็นกฎเกณฑ์และคำแนะนำในการออกแบบและใช้งานบาร์โค้ดเพื่อให้สามารถระบุและติดตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการเหล่านี้ช่วยให้บาร์โค้ดมีความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ขอเสนอหลักการของบาร์โค้ดดังนี้:

 

1.ความคมชัดและความแม่นยำ: ความคมชัดและความแม่นยำของบาร์โค้ดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากความชัดเจนและความแม่นยำของเส้นและช่องว่างของบาร์โค้ดจะส่งผลต่อความสามารถในการอ่านและแปลงข้อมูล การสร้างบาร์โค้ดควรคำนึงถึงการใช้งานจริง และควรทดสอบเพื่อตรวจสอบความแม่นยำก่อนนำไปใช้งานจริง

 

2.ขนาดที่เหมาะสม: ขนาดของบาร์โค้ดควรเหมาะสมกับแพ็คเกจหรือพื้นที่ที่ใช้ในการประยุกต์ใช้ การเลือกขนาดบาร์โค้ดที่เหมาะสมจะช่วยลดพื้นที่ที่ใช้ในการพิมพ์และอ่าน และลดความผิดพลาดในการอ่านบาร์โค้ด

 

3.พื้นที่ Quiet Zone: ต้องมีพื้นที่เพียงพอในการสร้าง Quiet Zone ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างโดยรอบบาร์โค้ด ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 10 เท่าของความกว้างของแท่งรหัสที่เล็กที่สุด หรือไม่น้อยกว่า 3.6 มิลลิเมตร โดย Quiet Zone เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดมีพื้นที่เพียงพอในการอ่านและแปลงข้อมูล ถ้า Quiet Zone น้อยกว่านี้ อาจทำให้เครื่องอ่านไม่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้อย่างถูกต้อง

 

4.การเลือกใช้รูปแบบบาร์โค้ดที่เหมาะสม: ควรพิจารณาเลือกรูปแบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ในธุรกิจค้าขายควรใช้บาร์โค้ดแบบเชิงเส้นเช่น UPC หรือ EAN ส่วนในงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือแพทย์ อาจต้องใช้บาร์โค้ดเชิงสัญลักษณ์เช่น QR Code หรือ Data Matrix เพื่อเก็บข้อมูลที่มากกว่าและมีความหลากหลายมากขึ้น

 

5.การควบคุมความเร็วในการสแกน: การควบคุมความเร็วในการสแกนบาร์โค้ดเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และป้องกันความผิดพลาดในการอ่าน

 

ในการออกแบบและใช้งานบาร์โค้ด ควรทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้อย่างถูกต้องเพื่อให้บาร์โค้ดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ บริษัท Label One Center จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับบาร์โค้ด พวกเขาให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการของบาร์โค้ดเพื่อให้ลูกค้าได้รับบาร์โค้ดที่มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจและการใช้งาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์บริการ : (02) 515-1244-50

contact

Recently Viewed

Sorry, there are no products.
Recently Viewed Products
Back To Top

Notify Me

Size Chart

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Compare Color

Click On Color / Pattern To Compare, Click And Drag Images To Reorder
Login
Product Quotation
0 items
Menu