การนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในคลังสินค้า

labelone

การนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในคลังสินค้า

การนำบาร์โค้ดมาใช้ในระบบคลังสินค้า (Warehouse Operations)

การนำบาร์โค้ดมาใช้ในระบบคลังสินค้า (Warehouse Operations) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดนอกจากนั้นการที่สินค้าคงคลังที่เพียงพอยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ทันเวลา

ตลาดวันนี้ความต้องการการจัดการซัพพลายเชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพาะคลังสินค้าและการดำเนินงานศูนย์กระจายต้องการที่หลากหลายของระบบจัดเก็บข้อมูลและเครือข่ายไร้สายที่ออกแบบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์บริการ : (02) 515-1244-50

contact

Recently Viewed

Sorry, there are no products.
Recently Viewed Products
Back To Top

Notify Me

Size Chart

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Compare Color

Click On Color / Pattern To Compare, Click And Drag Images To Reorder
Login
Product Quotation
0 items
Menu