บาร์โค้ดมีกี่ชนิด

labelone

บาร์โค้ดมีกี่ชนิด

บาร์โค้ด (Barcode) มีหลายชนิด แบ่งตามการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมได้แก่:

 

1.บาร์โค้ดเชิงเส้น (Linear Barcode): เป็นรูปแบบของบาร์โค้ดที่ใช้แถบเส้นเพื่อระบุข้อมูล สามารถแสดงเป็นตัวเลขและอักขระต่าง ๆ ซึ่งทำให้เป็นที่นิยมในธุรกิจค้าขายและการจัดการสินค้า ตัวอย่างที่นิยมคือ UPC (Universal Product Code) และ EAN (European Article Number) ที่ใช้ในการระบุสินค้าในร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต

 

2.บาร์โค้ดเชิงสัญลักษณ์ (2D Barcode): เป็นรูปแบบของบาร์โค้ดที่มีการเข้ารหัสข้อมูลในรูปแบบของสัญลักษณ์ ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าและมีความหลากหลายมากขึ้น บาร์โค้ดเชิงสัญลักษณ์เป็นที่นิยมในงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี แพทย์ เภสัชกรรม ขนส่งและโลจิสติกส์ ตัวอย่างที่แพร่หลายคือ QR Code และ Data Matrix

 

ทั้งบาร์โค้ดเชิงเส้นและบาร์โค้ดเชิงสัญลักษณ์เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในการระบุและติดตามข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งการเลือกใช้รูปแบบบาร์โค้ดที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการจัดการข้อมูลและสินค้า บริษัท Label One Center จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้านบาร์โค้ดทุกรูปแบบเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความถูกต้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์บริการ : (02) 515-1244-50

contact

Recently Viewed

Sorry, there are no products.
Recently Viewed Products
Back To Top

Notify Me

Size Chart

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Compare Color

Click On Color / Pattern To Compare, Click And Drag Images To Reorder
Login
Product Quotation
0 items
Menu