close× Call Us (02) 515-1244-50
รับซ่อมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดครบวงจร

ศูนย์ซ่อมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดครบวงจร

บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์ซ่อมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดครบวงจร และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบงานบาร์โค้ดทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ด้วยทีมช่างที่มีประสบการ์มากว่า 12 ปี โดยได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์บาร์โค้ด Intermec Inc. (NYSE:IN) ว่าได้รับการผ่านฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานฝีมือช่างเป็นอย่างดี เรามีบริการถึงที่ (Onsite Service) ถึงบ้านหรือสำนักงาน เราพร้อมจะให้คำปรึกษาทุกอาการเสียของเครื่อง เช่น เปิดเครื่องไม่ติด (hit), ไม่มีไฟเข้าเครื่อง, เปิดติดแล้วดับ, จอเป็นเส้น, จอมืด, จอขาว, จอมัว, จอแตก, ปริ้นแล้วไม่ชัด, ปริ้นแล้วกระดาษติด ฯลฯ เราเสนอราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง มีรับประกันหลังการซ่อม ที่สำคัญราคาไม่แพง


รับซ่ิอมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
การบริการ ( Our Services )

บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด รับซ่อมซ่อมอุปกร์บาร์โค้ด จำหน่ายอะไหร่อุปกรณ์บาร์โค้ด รับซ่อมอุปกรณ์บาร์โค้ดทุกยี่ห้อ เช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ด หรือเครื่องสแกนบาร์โค้ด รับซ่อมเครื่องพิมพ์ใบเสร็จทุกรุ่น ทุกอาการเสียทั้งเก่าและใหม่ ทุกอาการ เราเสนอราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง มีรับประกันหลังการซ่อม ตัวอย่างยี่ห้อที่เชี่ยวชาญ Intermec , Zebra , Datalogic , TSC , Optical , Symbol Motorola , Metrologic , Cipherlab , Honeywell ฯ

รับซ่ิอมแสกนบาร์โค้ด
ขั้นตอนการให้บริการ ( Process of providing )

*เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ลูกค้าควรเตรียมข้อมูล ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก,ใบกากับภาษี, รุ่นของเครื่อง (Model), หมายเลขเครื่อง (Serial No). และอาการเสียที่พบ * หรือท่านสามารถแจ้งเครื่องเสียโดยทาง E-mail : Support@labelone.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ในวันและเวลาทำการ * วันทำการปกติ คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30น. ติดต่อที่เบอร์ โทรศัพท์ 02-515-1244-50 โทรสาร. 02-515-1251-53

รับซ่ิอมอ่านบาร์โค้ด
การแนะนำและให้คำปรึกษา ( Consulting )

เรามีบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหา รีโมทออนไลน์ และเรามีบริการถึงที่ (Onsite Service) ถึงบ้านหรือสำนักงาน หรือแบบลูกค้าส่งเครื่องเข้ามาซ่อมแซมที่บริษัทฯ (In side Service) ทีมงานพร้อมจะให้คำปรึกษาทุกอาการเสียของเครื่อง เช่น ไฟไม่เข้าเครื่อง, เปิดเครื่องไม่ติด, เปิดติดแต่จอดับ, จอเป็นเส้น, จอมืด, ปริ้นแล้วไม่ชัด, ปริ้นแล้วกระดาษติด ฯลฯ

การซื้อประกันการบำรุงรักษา ( Maintenance Support )

บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด ยังบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบบทำสัญญาบำรุงรักษารายปี โดยมีกำหนดเข้าบำรุงรักษาเครื่อง 2-3 เดือนครั้ง มีระยะเวลากำหนดสัญญา 1-3 ปี การให้บริการบำรุงรักษาเครื่องแบบสัญญารายปี เราแบ่งรูปแบบการให้บริการ 3 แบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และความต้องการของลูกค้า ได้แก่

1. Premium Maintenance : สัญญาบำรุงรักษารายปีแบบครอบคลุมอะไหล่ทุกชนิด ยกเว้น Printhead (หัวพิมพ์)
2. Advantage Maintenance : สัญญาบำรุงรักษารายปีแบบครอบคลุมอะไหล่ทุกชนิด ยกเว้น Printhead และ Mainboard (หัวพิมพ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์)
3. Standard Maintenance : สัญญาบำรุงรักษารายปีแบบไม่รวมอะไหล่ ซึ่งกรณีเครื่องเสียและจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง

รายละเอียด
1. บริการบำรุงรักษาเครื่อง Preventive Maintenance ทุก 2 หรือ 3 เดือนต่อครั้ง ภายใน 1 ปี ในวันและเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
2. บริการซ่อมแซมเครื่องที่ชำรุดฟรี ณ จุดที่ติดตั้งเครื่องของลูกค้า ในเวลาทำการ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เฉพาะ Premium และ Advantage MA)
3. รับแจ้งซ่อมเครื่องเสียชำรุดทุกวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
4. ออกให้บริการซ่อมแซม ณ สานักงานลูกค้า หลังรับแจ้งภาย 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงอยุธยา และ 48 ชั่วโมงสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
5. กรณีเครื่องเสียหรือชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมให้เสร็จได้ภายใน 48 ชั่วโมง ทางบริษัทจะมีบริการเครื่องสำรอง โดยเป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติ ใกล้เคียงกัน หรือดีกว่าให้ลูกค้าใช้ทดแทน
6. บริการเปลี่ยนอุปกรณ์ อะไหล่ที่ชำรุด ที่เป็นสาเหตุให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ปกติ ทุกชิ้นส่วนให้ฟรี (เฉพาะ Premium และ Advantage MA)

รับซ่อมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดครบวงจร การรับประกันของสินค้า ประกอบด้วย การรับประกันอะไหล่ ชิ้นส่วน ค่าแรง โดยมีระยะประกัน 1 ปี โดยนับจากวันที่ซื้อตามใบกากับภาษี ทั้งนี้การรับประกันจะสิ้นสุด เมื่ออะไหล่/ชิ้นส่วนนั้นๆไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (ผิดไปจากรูปเดิม)
1. การรับประกันของตัวสินค้า ทางบริษัทฯ นับจากวันที่ซื้อสินค้าจาก บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด เท่านั้น
2. สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก หัก มีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับการใช้ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบน้ำ มีรอยสนิม ปุ่มฉีกขาด หลุด ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) รวมทั้งสัตว์ หรือแมลงต่างๆ
3. สินค้าถูกใช้งานอย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
4. มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อม โดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ หรือ ระบบปฏิบัติการ หรือ โปรแกรมหายที่เกิดจากผู้ใช้
5. การเปลี่ยนแปลง หรือตัดต่อสาย Cable ต่างๆทำให้เครื่องมีปัญหา