close× Call Us (02) 515-1244-50

เกี่ยวกับเรา (Company Profile)

Company Profile

Best Product Best Service Best Price

คือ นโยบายและแนวทางที่บริษัท เราจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ให้คำจำกัดความ และด้วยประสบการณ์ด้านบาร์โค้ดของทีมงานเรา ประกอบกับการได้รับการสนับสนุน อย่างดีจากหน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด จึงยินดีและพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านให้สมกับที่ท่านไว้ วางใจใช้สินค้าและ บริการกับทางเรา

บริษัท เลเบิ้ลวันเซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เลเบิ้ลวันเซ็นเตอร์ จำกัด ยึดมั่นนโยบายและแนวทางในการทำธุรกิจ 3 ประการ อันจะนำมาสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ

  1. สินค้าคุณภาพ (Best Product) เราตะหนักถึงและคำนึงถึง คุณสมบัติทุกประการ ของผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต และจำหน่ายเพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้ลูกค้าที่จะนำสินค้าของเรา ไปใช้งาน หรือนำไปจำหน่าย
  2. ราคามาตรฐาน (Best Price) ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน จึงทำให้เราเข้าใจใน อุตสาหกรรมทำให้เราสามารถผลิตสินค้า และสรรหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีต้นทุนตํ่า อันนำ มาซึ่งการลดต้นทุนและสามารถจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาตํ่า
  3. บริการเป็นเยี่ยม (Best Service) นอกจากคุณภาพสินค้าและราคามาตรฐานแล้ว เราเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการการบริการที่ดีทางบริษัทจึงพัฒนาการทำงานให้สามารถบริการ ลูกค้าได้อย่างครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษา การออกแบบ และการจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อให้ ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด

ทำไมถึงเลือก บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด ?

Best Product Best Service Best Price คือ นโยบายและแนวทางที่บริษัท เราจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้คำจำกัดความและด้วยประสบการณ์ด้านบาร์โค๊ดของทีมงานเรา ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด จึงยินดีและพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านให้สมกับที่ท่านไว้วางใจใช้สินค้าและบริการกับทางเรา

"Intermec"

"ASEAN Partner of the Year-Printers, 2012"

Labelone Center Thailand

"INGRAM MICRO TOP MANUFACTURING VERTICAL"

Awarded to

Labelone Center Co.,Ltd 2013

"Intermec"

"Gold Partner 2012"

Labelone Center Co.,Ltd

"ZEBRA"

"2011 Top 2011 Top Zebra Authorised Reseller (Thailand)"

Awarded to

Labelone Center Co.,Ltd

"Intermec"

"OUTSTANDING NEW PARTNER 2011"

Labelone Center Co.,Ltd


ชื่อ : บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ : Labelone Center Co.,Ltd.

ก่อตั้งเมื่อ: ปี พ.ศ. 2545

ทุนจดทะเบียน: 3,000,000 บาท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105545044565

Company Profile pdf

บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์บาร์โค้ดครบวงจร บริษัทฯ จัดจำหน่ายเกี่ยวกับ Barcode Printer,Barcode Scanner,Mobile Computer,Handheld,Barcode Software,Software Fixed Asset,Barcode Sticker,Barcode Ribbon,Card Printer,Card Printer และศูนย์ซ่อมบาร์โค้ดครบวงจร เป็นที่ยอมรับจากหลายองค์กรชั้นนำ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบาร์โค้ดมากกว่า 17 ปี เราจึงเชี่ยวชาญทางด้านบาร์โค้ดโดยเฉพาะโดยมีสินค้าและบริการให้เลือกเพื่อให้ตรงกับงานและงบประมาณหลากหลายรุ่น หลายๆยี่ห้อ

บริษัทฯ นโยบายและแนวทางที่จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้คำจำกัดความและด้วยประสบการณ์ด้านบาร์โค้ดของทีมงานเรา ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

The authorized reseller for TSC

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายแบร์นสินค้า TSC ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และยังเป็นศูนย์ซ่อมที่ได้รับรองมาตรฐาน

Intermec PartnerNet Program 2012

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายแบร์นสินค้า Intermec ระดับ Gold และยังเป็นศูนย์ซ่อมที่ได้รับรองมาตรฐานจาก Intermec Inc. (NYSE:IN)

Certificate of Attendence

บริษัทฯเราได้มีส่วนร่วมในโครงการอบรมช่างเทคนิค (Technical Training) Certificate of Attendence จากตัวแทนจำหน่ายแบร์น Intermec เพื่อพัฒนาฝีมือช่างเทคนิครองรับการเป็นศูนย์ซ่อมอุปกรณ์บาร์โค้ดมาตรฐาน

Certificate of Achievement

เราเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและอุปกรณ์บาร์โค้ดครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบาร์โค้ดมากว่า 12 ปีโดยได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์บาร์โค้ด Intermec Inc. (NYSE:IN) ว่าได้รับการผ่านฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานฝีมือช่างเป็นอย่างดี

Datamax-O'Neil ValuedPartner

บริษัทฯ เราได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบร์น Datamax-O'Neil และยังเป็นศูนย์ซ่อมที่ได้รับรองมาตรฐานครบวงจร

CERTIFICATION OF RESELLER

บริษัทฯ เราได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด BarTender® ซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกในด้านฉลากบาร์โค้ด,RFID, การพิมพ์การ์ด และโบร์ชัวร์จากบริษัท Seagull Scientific

Certificate Business Partner

บริษัทฯ เราได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายสินค้าแบร์น Youjie by Honeywell ครบวงจรและยังเป็นศูนย์ซ่อมที่ได้รับรองมาตรฐาน