close× Call Us (02) 515-1244-50
เครื่องอ่านบาร์โค้ด Opticon
เครื่องอ่านบาร์โค้ด Opticon (Scanner Barcode)

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Opticon (Scanner Barcode)

บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบบาร์โค้ดแบร์น Opticon เป็นแบร์นชั้นนำและที่ยอมรับในเรื่องความเชื่อถือได้ในระดับสูงของผู้ใช้งาน และประสิทธิภาพที่วางใจได้ในทุกสายการผลิต Opticon เป็นผู้ผลิตเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Scanner Bar Code) ทุกเครื่องประสิทธิภาพการทำงานสูงคงทนทุกสภาพการใช้งาน และ แบร์น Opticon ยังมีระบบบาร์โค้ดจำหน่ายครบวงจร เราในฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายมีบริการโซลูชันบาร์โค้ดที่ครบวงจร ครอบคลุมสำหรับธุรกิจต่างๆ โดยการรวม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการบำรุงรักษาเข้าด้วยกัน สนใจระบบบาร์โค้ดโทรปรึกษาเราซิค่ะ

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Optical OPI-2001

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ด Optical OPI-2001 เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย เครื่องยิงบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Optical OPR 2001

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ด Optical OPR 2001 เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย เครื่องยิงบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Optical OPR 3001

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ด Optical OPR 3001 เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย เครื่องยิงบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Optical OPI 2201

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ด Optical OPI 2201 เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย เครื่องยิงบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Optical OPR3004

ราคา เครื่องอ่านบาร์โค้ด Optical OPR3004 เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย เครื่องยิงบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Optical OPR3201

ราคาเครื่องอ่านบาร์โค้ด Optical OPR3201 เครื่องสแกนบาร์โค้ด ไร้สาย เครื่องยิงบาร์โค้ด

Displaying 1 to 1 (of 6 Records)