close× Call Us (02) 515-1244-50
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา MAKEN
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา MAKEN (Mobile Slip Printer)

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบพกพา MAKEN (Mobile Slip Printer)

บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า MAKEN เช่น เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) หน้าจอแสดงผลลูกค้า (Customer Display) MAKEN และ ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) เป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ใบเสร็จและหน้าจอแสดงผลลูกค้าเป็นที่ยอมรับในเรื่องความเชื่อถือได้ในระดับสูงของผู้ใช้งาน และประสิทธิภาพที่วางใจได้ในทุกสายการผลิต เครื่องพิมพ์ใบเสร็จและหน้าจอแสดงผลลูกค้าของ MAKEN และ ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) ทุกเครื่องประสิทธิภาพการทำงานสูงคงทนทุกสภาพการใช้งาน เราในฐานะเป็นตัวแทนจำหน่ายมีบริการโซลูชันเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ (Slip Printer) หน้าจอแสดงผลลูกค้า (Customer Display) และ ลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) ที่ครบวงจร ครอบคลุมสำหรับธุรกิจต่างๆ โดยการรวม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการบำรุงรักษาเข้าด้วยกัน สนใจระบบบาร์โค้ดโทรปรึกษาเราซิค่ะ

Displaying 1 to 0 (of 0 Records)